SV Apeldoorn


Welkom op de site van Schuttersvereniging Apeldoorn


Schuttersvereniging Apeldoorn is een kleine gezellige schietvereniging met leden uit de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen. De vereniging is op 19 maart 1979 opgericht door een kleine groep ervaren sportschutters uit de regio Apeldoorn. De eerste jaren van het bestaan van de vereniging was SVA gevestigd in de accommodatie van collega-schietvereniging DVS in het ten noorden van Apeldoorn gelegen Wenum Wiesel, waar één avond per week geschoten kon worden. SVA had daar de beschikking over een klein aantal schietbanen voor de afstanden 10, 12, 25 en 50 meter. In die jaren kwam het aantal leden niet boven de veertig uit. Het bleef een gezellige en overzichtelijke vereniging. En ondanks het relatief kleine ledental wist SVA in de regio een bekende naam op te bouwen. De meeste leden werden regelmatig gesignaleerd op regionale en nationale wedstrijden, waar ze menige prijs in de wacht sleepten.

Inmiddels bestaat Schuttersvereniging Apeldoorn meer dan 30 jaar en telt circa 50 leden. In tegenstelling tot veel sportverenigingen, waar slechts een klein deel van de leden de verenigingsactiviteiten bezoekt en menigeen nauwelijks de andere leden kent, kent SVA een relatief hoge opkomst tijdens de verenigingsactiviteiten. Meer dan de helft van de leden bezoekt deze activiteiten regelmatig. Het merendeel van de leden beoefent de schietsport recreatief; een kleine groep neemt regelmatig deel aan regionale en nationale wedstrijden.
De vereniging heeft ook, ondanks het feit dat we qua schietaccomodatie afhankelijk zijn van andere verenigingen, het gezellige karakter van de eerste jaren behouden. Dat heeft alles te maken met de leden, die niet alleen komen voor de schietsport, maar ook voor de gezelligheid en de sociale aspecten van het verenigingsleven. Dat sociale deel komt onder andere tot uiting in gezellige activiteiten als een barbecue en een feestavond.

SVA is aangesloten bij de landelijke belangenorganisatie voor schietverenigingen, de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). De KNSA vertegenwoordigt ruim 40.000 Nederlandse sportschutters in contacten met diverse overheidsinstanties en andere sportorganisaties. Ook biedt de KNSA de aangesloten verenigingen en sportschutters diverse voorzieningen, zoals rechtsbijstand, een aansprakelijkheidsverzekering, een abonnement op het maandblad "Schietsport". Daarnaast heeft de KNSA een adviserende rol voor verenigingen, ondersteunt ze bij promotieactiviteiten en biedt zij schutters diverse opleidingsmogelijkheden, zoals een trainerscursus en wedstrijdorganisatie.


SVA organiseert diverse schietactiviteiten op verschillende locaties voor de volgende KNSA-disciplines GKG, GKP, KKG, KKP, LG, HWG, HWP, KLEI, en heeft een aantal gediplomeerde trainers in het ledenbestand.
Verder heeft SVA regelmatig de beschiking over de militaireschietbaan te Schaarsbergenen zijn wij regelmatig op kleiduivenbanen te vinden.